Одбрана на специјалистички труд: Стефан Спиркоски

Улогата на раководителите за креирањето на подобро организациско однесување во МВР

 

Ментор: Пред. м-р Билјана Галовска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

 

Датум и час на одбрана: 05/06/2022 12:00am

Day
Hr
Min
Sec

Пријави се пред истекот на времето и очекувај ги натамошните инструкции на твојот емаил!

Еве, веднаш ќе се пријавам!
Не благодарам, не ми треба стипендија X