Одбрана на специјалистички труд: Весна Вељановска

Анализа и искористување на потенцијалот за развој на организација од областа од културата

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 04/11/2022 11:30am