• ПРИЈАВИ СЕ
    НА НАТПРЕВАРОТ
    ЗА СТИПЕНДИИ:
    МЕНАЏЕРСКА


    ОЛИМПИЈАДА

МЕНАЏЕРСКА ОЛИМПИЈАДА

Натпревар за стипендии 2021г.

Современи студии по менаџмент во Северна Македонија

Теорија
Пракса
Диплома
Вработување

БАС ВИ НУДИ

Додипломски студии

БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ: Тригодишни професионални студии за надзорници, линиски и секторски менаџери надополнета со повеќе од 100 денови студентска пракса во успешни македонски компании со можност за вработување.

Постдипломски студии

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ: Студирајте заедно со искусни професионалци и станете професионален стратегиски менаџер. Специјално развиена програма со акцент на учење од споделеното практично искуство со поткрепа од теоријата.

Трансфер на кредити

Размислувате за промена на студиите или за уште едни студии? БАС нуди можност за признавање и трансфер на предмети положени на друга високообразовна установа, до 50% од стекнатите кредити..

Стипендии

БАС ги препознава и наградува најдобрите матуранти со афинитети и предиспозиции за менаџерските вештини. Секоја пролет, БАС распишува конкурс за доделување на стипендии во висина од 20% до 100% од школарината.

Студентски кредит

БАС нуди можност на своите студенти школарината да ја отплаќаат со посебни услови утврдени со меѓусебен договор.

Посебни програми

Потребен Ви е сертификат за одредена професионална област или склоп на вештини? Потребен Ви е дел од студиска програма? Барате доусовршување на своите професионални вештини? Разгледајте ги специјално развиените програмски пакети и одберте ја најсоодветната за Вас.

И многу повеќе...

Студиите по Бизнис менаџмент вклучуваат посебно развиена програма - пракса која се спроведува во текот на целите студии. Праксата во БАС се изведува ЕДЕН ДЕН НЕДЕЛНО, секоја недела, континуирано во текот на целите тригодишни студии и е со вкупно времетраење од повеќе од 100 денови.
Преку интерактивната настава во Академијата и практичната работа во партнерските организации, БАС го трасира патот на успешната кариера на студентите, подготвувајќи ги да станат успешни професионални бизнис и стратегиски менаџери кои ќе можат да се справат со предизвиците кои ги носи современиот деловен свет. Преку 85% од дипломантите се вработуваат во првите шест месеци по дипломирањето.
МОКУ – Матрица на очекувана кариерна успешност: ШТО ДА СТУДИРАМ? ШТО ДА БИДАМ? МОКУ е програма за професионална ориентација на Академијата кој им помага на кандидатите да ја откријат професијата која е најсоодветна на нивниот тип на личност и личните професионални предиспозиции.
Овој начин на студирање е наменет за кандидати со привремен или постојан престој во друга држава или оние кои се објективно попречени да ја следат редовната настава на студиските програми на БАС.

Континуирана пракса во успешни компании во текот на додипломските студии!

Клиничка настава и работно менторирање од истакнати менаџери од бизнисот.
Погледнете ја листата на партнери: