Одбрана на специјалистички труд: Томе Галовски

Дизајнирање на модел на обука за развој на социјалните компетенции кај комерцијалните референти

 

Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф. д-р Лидија Стефановска

 

Датум и час на одбрана: 07/04/2022 13:00pm