Одбрана на специјалистички труд: Марјан Божиновски

Поврзаност и меѓусебно влијание на стратегтиските цели врз вкупното работење на МВР

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 03/06/2023 12:30pm

Day
Hr
Min
Sec

Пријави се пред истекот на времето и очекувај ги натамошните инструкции на твојот емаил!

Еве, веднаш ќе се пријавам!
Не благодарам, не ми треба стипендија X