Одбрана на специјалистички труд: Елена Димитријевска Ѓоргијевска

Проект за отварање на нов погон за прехрамбени производи

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Гордана Тасевска

Трет член: Проф. д-р Лидија Стефановска

 

Датум и час на одбрана: 11/29/2022 13:00pm