Одбрана на специјалистички труд: Јулија Коруновска

Мотивација на работно место преку креирање на спортски програми

 

Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф.д-р Дијана Ивановска Пржо

 

Датум и час на одбрана: 11/25/2022 13:00pm