Одбрана на специјалистички труд: Александар Стефановски

Основни правила за техничка и фундаментална анализа во тргувањето на ФОРЕКС маркетот

 

Ментор: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Претседател на комисијата: Проф. д-р Маја Кузмановска

Трет член: Проф. д-р Лидија Стефановска

 

Датум и час на одбрана: 11/02/2022 13:00pm