Одбрана на специјалистички труд: Гоце Анѓелевски

Ефективноста на промотивните маркетинг техники врз продажниот тек на земјоделски репроматеријали

 

Ментор: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 02/28/2023 13:00pm