Одбрана на специјалистички труд: Игор Мицевски

Ефектите оф примена на новите методи од надворешна регрутација на кадар во индустриите со недостаток на вработени

 

Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Даниела Карадаков

Трет член: Проф. д-р Тони Соклевски

 

Датум и час на одбрана: 11/28/2022 13:00pm