Одбрана на специјалистички труд: Ангел Борисовски

Стратегија за развој на семеен бизнис за плантажно одгледување на тартуфи

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 03/28/2022 1:00pm