No Image Available

[Зборник на трудови] Петти стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  ISBN: 978-608-4690-15-3  Бр. на страници: 299  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Големина на датотека: 5,48мб  Download

 Назад
Day
Hr
Min
Sec

Пријави се пред истекот на времето и очекувај ги натамошните инструкции на твојот емаил!

Еве, веднаш ќе се пријавам!
Не благодарам, не ми треба стипендија X