Студирај еден семестар во странство преку програмата Еразмус+!

Еразмус+ е добро познатата програма за развој и унапредување на високото образование. БАС е дел од Еразмус+ европското семејство и сме дел од новиот Еразмус+ чартер 2021-2027. Ова значи дека како наши студенти може да реализирате дел од студиите (студиски престој во странство) на некој од факултетите/универзитетите со кои имаме меѓуинституционални договори за соработка. Целиот процес во БАС е споведуван од Координатор за Еразмус+ кој ги води студентите низ процесот.

Е+ Партнери

Србија (Белград)

https://singidunum.ac.rs/

Турција (Токат-Турхал)

https://gop.edu.tr/Default.aspx?d=en-US

 

ЛАТВИЈА (Рига)

College of business administration

https://bvk.lv