No Image Available

[Зборник на трудови] Петти стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  ISBN: 978-608-4690-15-3  Бр. на страници: 299  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Големина на датотека: 5,48мб

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)