Одбрана на специјалистички труд: Филип Јовановски

Влијанието на дигитализацијата врз развојот на бизнисот

 

Ментор: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 04/10/2023 13:00pm