Одбрана на специјалистички труд: Стефан Котевски

Воведувањето на нови услуги за поголема корисничка лојалност

 

Ментор: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 04/27/2023 13:00pm