Одбрана на специјалистички труд: Зало Муфтари

Влијанието на лидерот во процесот на иновацијата во организациите

 

Ментор: Проф. д-р Таип Јакупи

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 07/05/2022 11:00am