Одбрана на специјалистички труд: Милена Димковска

Менторирање на организациски процеси во малите и средни претпријатија во пелагонискиот регион

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 06/30/2022 12:00pm