Одбрана на специјалистички труд: Менде Пепељуговски

Прилагодување на месната индустрија во предизвикот со веганско производство на храна во кохезија со инвестициските фондови за трхнолошки развој и иновации

 

Ментор: Проф. д-р Маја Кузмановска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Трет член: Проф. д-р Тони Соклевски

 

Датум и час на одбрана: 10/17/2022 14:00pm