Одбрана на специјалистички труд: Александар Димитровски

Воведување на нови услуги во јавно претпријатие за стопанисување со вода

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Гордана Тасевска

Трет член: Проф. д-р Лидија Стефановска

 

Датум и час на одбрана: 10/12/2022 13:00pm