Одбрана на специјалистички труд: Христијан Златески

Проширување на бизнис во дрвопреработувачка дејност

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 03/01/2022 1:00pm