Одбрана на специјалистички труд: Драги Јовановски

Стратегија за одржливост на семеен бизнис од областа на трговија

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 10/17/2022 12:00pm