Одбрана на специјалистички труд: Божидар Николовски

Емоционална интелегенција како фактор при вработување во услужна дејност

 

Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Даниела Карадаков

Трет член: Проф. д-р Тони Соклевски

 

Датум и час на одбрана: 03/30/2023 13:00pm