Одбрана на специјалистички труд: Елена Трпковска Петковска

Дизајнирање на нови услуги во сметководствено- консултантско биро

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 11/30/2022 13:00pm

Early Bird кампања за матуранти!

Пријави се најдоцна до 10.03 и можеш да добиеш 50% попуст на вкупната школарина за додипломските студии на БАС!

Не благодарам, не сум матурант. (Затвори го овој прозорец)

50% попуст на школарината!