Автор: проф. д-р Даниела Карадаков

Менаџирањето на времето е многу повеќе од планирање на своите активности. Тоа е скапа алатка која овозможува правилно распоредување на времето, подобра подготовка, фокус на извршување на корисни активности, соодветна самоконтрола и сл. Менаџирањето на времето претставува менаџерска активност која треба да се планира, следи, надгледува и дополнително да се анализира.

Постојат бројни техники, методи и правила со чија помош може поуспешно да се менаџира сопственото време.

Доста корисно правило е правилото ABCDE со чија помош се поставуваат приоритети. Поставувањето на приоритетите зависи од важноста на задачата во однос на потенцијалот на последиците кои таа ги носи. Затоа, како најприоритетни задачи треба да се постават оние кои може да донесат најголеми последици. За правилна распределба на задачите може да се користи ова правило кое претставува методолошка поделба на времето на:

Правилото ABCDE овозможува лесно и едноставно приоретизирање на своите задачи и активности со цел подобро да се менаџира сопственото време. Ваквиот начин на приоретизирање овозможува градење на проактивен стил на работа, фокус на важните задачи и дисциплиниран однос кон елиминирање на задачите со мала вредност. На таков начин се поедноставува животот, се зголемува продуктивноста и се ослободува доволно време за да се реализираат оние задачи кои имаат најголем приоритет и може да предизвикаат најголеми можни последици.

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)