ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Студии за бизнис и оперативни менаџери, надлежни за сите аспекти и операции во бизнисот. Три години, 6 семестри и 180 ЕКТС до Дипломиран Бизнис менаџер.

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Стручни и професионални маркетинг менаџери и се потребни на секоја компанија, и тукму затоа БАС ја создаде оваа програма. Три години, 6 семестри и 180 ЕКТС до Дипломиран Маркетинг менаџер

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Специјалистички студии за стратегиски менаџери. Менаџери кои гледаат надалеку и ја водат и развиваат својата компанија. Едногодишни студии, 60 ЕКТС и диплома - Специјалист по стратегиски менаџмент.

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)