Одбрана на специјалистички труд: Славчо Ристовски

Управувањето со буџетот во локалните заедници во Република Северна Македонија

 

Ментор: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Претседател на комисијата: Проф. д-р Маја Кузмановска

Трет член: Проф. д-р Тони Соклевски

 

Датум и час на одбрана: 11/25/2022 11:30pm