Одбрана на специјалистички труд: Благојче Цветковски

Развој на нови услуги во угостителски објект

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Виш. пред. д-р Дијана Ивановска – Пржо

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 01/26/2022 1:00pm