Решение по барање за пристап до јавни информации

Решение по барање за пристап до јавни информации

Дел. бр: /
Датум: 13/04/2023

Early Bird кампања за матуранти!

Пријави се најдоцна до 10.03 и можеш да добиеш 50% попуст на вкупната школарина за додипломските студии на БАС!

Не благодарам, не сум матурант. (Затвори го овој прозорец)

50% попуст на школарината!