Preaload Image

Тимот на БАС

Наставен кадар

Artboard 30@2x

Проф. д-р Тони Соклевски

Менаџер за развој
Artboard 27

Проф. д-р Маја Кузмановска

Директор
Artboard 41

Проф. д-р Гордана Тасевска

Заменик директор
Artboard 36

Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

Предавач во областа: Оперативен менаџмент
Artboard 44

Проф. д-р Даниела Карадаков

Професор
Artboard 37

Проф. д-р Лидија Стефановска

Професор
Artboard 42

Виш пред. м-р Горазд Смилевски

Виш предавач во наставна област: Претприемаштво и консултантство
Artboard 28

Проф. д-р Таип Јакупи

Професор во наставна област: Претприемаштво и деловно планирање
Artboard 39

Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

Професор во наставна област: Економија и маркетинг
Artboard 40

Пред. м-р Билјана Галовска

Професор

Студентска служба

243369795_390637749257852_235440412180356931_n

Данче Антиќ

Референт за студентски прашања
Artboard 43

Андријана Апостолова

Референт за студентски прашања
Artboard 32

Наташа Коцевска

Раководител на стручна и административна служба

Координатори за практична настава:

Artboard 45

Ана Христовски

Координатор за практична настава и центар за кариера
Artboard 31

Ненад Дафинчевски

Координатор за практична настава и Еразмус