…подготвени за работа уште од првиот работен ден.

Една од основните и суштински елементи во работата на БАС е соработката со реалниот бизнис сектор. Во тој контекст, соработката со компаниите од Р.С. Македонија ја засноваме на неколку нивоа:

  1. Редовни студенти на пракса преку целата година
  2. Школување на вработени во компаниите со посебни услови на соработка
  3. Специјално дизајнирани тренинг или обучувачки програми за различните потреби на компаниите.

 

Токму затоа, во БАС ставаме главен акцент на поврзување со теоријата со праксата и преку тоа поврзување се обидуваме нашите студенти да ги направиме подготвени за работа уште од првиот работен ден!

Компаниски пакет за студирање наменет за сите компании кои инвестираат во своите вработени

ТРИ СТУДЕНТИ ПО ЦЕНА НА ЕДЕН!

Компанискиот пакет „3 за 1“ има уникатен модел на финансирање каде сите три страни подеднакво учествуваат во плаќање на школарината: Компанијата, нејзините вработени и ние од БАС.

1/3 од школарината ја плаќа компанијата; 1/3 од школарината ја плаќаат вработените подеднакво; 1/3 од школарината е попуст од БАС
Единствен услов за искористување на пакетот е да се формира група од најмалку 3 вработените.

Може да се комбинираат додипломски и постдипломски студии!

бизнис менаџмент

Креираме врвни менаџери за ВАС!

Заедно со одличниот кадар и специјално дизајнираните студиски програми или тренинзи и обуки до врвен менаџерски кадар за било кое ниво во вашата организација!

Проф. д-р Цветко Смилевски


Ко-основач на БАС

Студиските програми по менаџмент на БАС ја отсликуваат модерната потреба од професионални, високо стручни и посветени менаџерски кадар. Академската заедница на БАС долги години работи на полето на остручување и обезбедување на одличен менаџерски кадар за потребите на македонските организации.