No Image Available

[Зборник на трудови] Шести стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  Објавено на: 14 Jun, 2019  ISBN: 978-608-4690-18-4  Бр. на страници: 88  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Димензии: B5
 Опис:

Шести стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

Предметен фокус: Предизвици и можности во современи услови на работење

ПРОГРАМСКИ ОДБОР
1.       Проф. д-р Маја Кочоска – претседател

2.       Проф. д-р Цветко Смилевски

3.       Проф. д-р Лидија Стефановска

4.       Проф. д-р Гордана Тасевска

5.       Проф. д-р Тони Соклевски

6.       Проф. д-р Таип Јакупи

7.       Виш пред. д-р Даниела Карадаков

8.       Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

9.       Виш пред. м-р Горазд Смилевски

10.   Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР
1.       Ненад Дафинчевски, МБА – претседател

2.       Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

3.       Пред. м-р Билјана Галовска

4.       Пред. д-р Весна Стојановска

5.       Ана Христовски, МБА

6.       Андријана Апостолова, МБА

7.       Симона Наќева

 Назад

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)