No Image Available

[Зборник на трудови] Седми стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  Објавено на: 09.07.2021  ISBN: 978-608-4690-24-5  Бр. на страници: 132  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Големина на датотека: 2,42мб  Download
 Опис:

Зборник на трудови

СЕДМИ СТРУЧЕН СИМПОЗИУМ: МЕНАЏМЕНТОТ И СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ

ПРЕДМЕТЕН ФОКУС НА СИМПОЗИУМОТ:  Успешни практики во време на пандемија и идни менаџерски предизвици

 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 • Проф. д-р Даниела Карадаков – Претседател
 • Проф. д-р Цветко Смилевски
 • Проф. д-р Маја Кузмановска
 • Проф. д-р Лидија Стефановска
 • Проф. д-р Гордана Тасевска
 • Проф. д-р Тони Соклевски
 • Проф. д-р Таип Јакупи
 • Доц. д-р Весна Стојановска
 • Виш пред. м-р Горазд Смилевски
 • Пред. м-р Билјана Галовска
 • Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

 • Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски – претседател
 • Ненад Дафинчевски, МБА
 • Наташа Коцевска, МБА
 • Андријана Апостолова, МБА
 • Симона Наќева

 Назад