No Image Available

[Зборник на трудови] Четврти стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  Објавено на: 13.05.2015  ISBN: ISBN 978-608-4690-10-8  Бр. на страници: 227  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Големина на датотека: 11,870кб  Download

 Назад