Листа на запишани студенти на студиската програма Бизнис Менаџмент во втор уписен рок – генерација 2023/2024

Листа на запишани студенти на студиската програма Бизнис Менаџмент во втор уписен рок – генерација 2023/2024

Дел. бр: 0206-163/3
Датум: 15/09/2023