Листа на запишани студенти на студиската програма Бизнис Менаџмент во прв уписен рок – генерација 2023/2024

Листа на запишани студенти на студиската програма Бизнис Менаџмент во прв уписен рок – генерација 2023/2024

Дел. бр: 0206-163/1-1
Датум: 30/08/2023