Зборник на трудови: Четврт симпозиум - Менаџментот и современите практики

Предметен фокус: Улогата на образовните установи во создавање на одржлива вработливост

Автор: БАС, БАС Институт за менаџмент
ISBN: 978-608-4690-10-8 / 978-608-4729-05-1
Издадено на: 01/07/2015
Печатница: /
Day
Hr
Min
Sec

Пријави се пред истекот на времето и очекувај ги натамошните инструкции на твојот емаил!

Еве, веднаш ќе се пријавам!
Не благодарам, не ми треба стипендија X