ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

ДИПЛОМИРАН БИЗНИС МЕНАЏЕР

Студии за бизнис и оперативни менаџери, надлежни за сите аспекти и операции во бизнисот. Три години, 6 семестри и 180 ЕКТС во студиската програма Бизнис менаџмент

ДИПЛОМИРАН МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР

Стручни и професионални маркетинг менаџери и се потребни на секоја компанија, и тoкму затоа БАС ја создаде оваа програма. Три години, 6 семестри и 180 ЕКТС во студиската програма Маркетинг менаџмент

ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

СПЕЦИЈАЛИСТ ПО СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Специјалистички студии за стратегиски менаџери. Менаџери кои гледаат надалеку и помагаат во развојот на нивната компанија. Едногодишни студии, со 60 ЕКТС и диплома по Стратегиски менаџмент.

СПЕЦИЈАЛИСТ ПО СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Специјалистички студии за стратегиски менаџери кои се надлежни за планирањето, следењето и развојот на човечките ресурси. Едногодишни студии, со 60 ЕКТС и диплома по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси.

Day
Hr
Min
Sec

Пријави се пред истекот на времето и очекувај ги натамошните инструкции на твојот емаил!

Еве, веднаш ќе се пријавам!
Не благодарам, не ми треба стипендија X