EN / МК

Шеста меѓународна научна конференција.

Предметен фокус: Дигитализацијата и сајбер-безбедноста како менаџерски предизвици.
30-31 октомври 2020 година.

Пријава за учество
Лого на БАС конференција