Preaload Image
петар

Петар Керамитчиев

Дипломиран оперативен менаџер

„Дипломирав на БАС пред 5 години. Ниту еднаш потоа не помислив дека сум направил погрешна одлука.“