Бизнис Академија Смилевски - БАС

Соработки

Листа на потпишани договори за соработка со други ВОУ од земјата и странство, компании и организации

Albanian British Chamber,

Албанија

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт,

Пловдив, Бугарија

Воена Академија,

Скопје, Северна Македонија

Универзитет МИТ,

Скопје, Северна Македонија

Универзитет Југоисточна Европа,

Тетово, Северна Македонија

СОУ „Орде Чопела“,

Прилеп, Северна Македонија

СОЗУ „Кузман Шапкарев“,

Битола, Северна Македонија

Висока школа за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Факултет за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Факултета за управљање и пословање ин информатико,

Ново Место, Словенија

ГЕА Колеџ,

Словенија

Факултет за бизнис и менаџмент,

Ново Место, Словенија

Универзитет ЕДУКОНС,

Сремска Каменица, Србија

Технички факултет,

Бор, Србија

Висока школа за сметководство и берзанско работење R&B,

Белград, Србија

Висока пословна школа,

Белград, Србија

Висока школа модерног бизниса,

Белград, Србија

Висока туристичка школа струковних студија,

Белград, Србија

Универзитет „Унион-Никола Тесла
1. Факултет за пословне студије и право
2. Факултет за стратешки и оперативни менаџмент

,Белград, Србија

Универзтитет Булент Еџевит,

Турција

Бизнис школа ПАР,

Ријека, Хрватска

Висока школа за бизнис и менаџмент,

Запрешич, Хрватска

Велеучилиште у Шибенику,

Шибеник, Хрватска