Вид на објава: Листа на запишани студенти на студиската програма Бизнис менаџмент во прв уписен рок, генерација 2022/2023
Датум на објава: 08/31/2022
Текст на објавата:


НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)