Вид на објава: Конкурс за уписи 2022/2023 (АЛБ)
Датум на објава: 04/27/2022
Текст на објавата:

KONKURS PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË DHE TË DYTË TË STUDIMEVE NË VITIN STUDIMOR 2022/2023

Преземете го во целост конкурс за уписи во 2022/2023 на Албански јазик.