БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Покана за учество на Панел дискусија во организација БАС Институтот за Менаџмент

По повод петгодишнината од отворањето на БАС Институтот за Менаџмент во Битола, БАС и БАС ИМ ве покануваат да учествувате во панел дискусијата на тема „Придонесот на научните истражувања во менување на практиката“. Настанот ќе се одржи овој четврток 09 ноември 2017 година со почеток во 17:00 часот во просториите во БАС Битола.

Однапред сме благодани доколку го најавите Вашето присуство на bas@bas.edu.mk или преку контакт формата на нашата веб страна.


Покана за панел дискусија во рамките на прославата на денот на основањето на БАС институтот за менаџмент