БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Март 2016| Одбрани на специјалистички (master) трудови

Ве известуваме дека во месец март 2016 година ќе се одржат следниве јавни одбрани на мастер трудови:

  •  Марија Видановиќ - „Влијанието на културата врз мотивацијата на вработените во мултинационални компании" - 14.03.2016 година (понеделник) со почеток во 13:00  часот во одделението на Бизнис академија Смилевски - БАС во Битола;
  • Марјан Трајковски - „Маркетинг стратегии за позиционирање на пазарот" -  23.03.2016 година (среда) со почеток во 12:00  часот во седиштето на Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје
  • Игор Нетковски - „Улогата на консултантот во стартап (start-up) фирмите" - 25.03.2016 година (петок) со почеток во 12:00  часот во седиштето на Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје