БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

НАСТАН - Предуписно кафе во БАС

БАС ве кани на информативен настан

На само 10 дена пред почетокот на студиската година!
Дознај од прва рака се’ што те интересира во врска со додипломските и постдипломските студии по менаџмент на БАС!
Во пријатна и опуштена атмосфера, со горко или благо кафе по избор, слушнете и прашајте се' што сакате да знаете за БАС.
Содржина и тек на акредитираните студиски програми и можните кариерни патеки за кои се подготвуваат нашите дипломци и специјалисти.
Начини на студирање - редовни, вонредни, студии на далечина, бесплатен трансфер на кредити стекнати на други високообразовни установи и синергирано (индивидуално) студирање /coaching/.
Детален преглед на методологијата на настава и учење за редовните, вонредните и студентите на далечина.
Презентација на начините на плаќање, понудени попусти, студентско кредитирање и поволности за вработените во партнерските организации на Академијата.
Приказ и објаснување на Едногодишната програма за Надзорнички менаџмент.
Поканата е отворена за сите заинтересирани кандидати.

Информирај се и одлучи!