БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Резултати од првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС

На првиот уписен рок на прв циклус на студии на Бизнис академија Смилевски - БАС на студиската програма по Оперативен менаџмент се запишани следниве студенти:

Ред.бр Приемен број Име татково име и презиме на студентот
1.        0302-08/28 Георгина Сашо Маркоска
2.        0302-08/19 Петар Јован Ѓорѓиевски
3.        0302-08/13 Лорета Албер Рушидовска
4.        0302-08/18 Кристина Менде Паскоска
5.        0302-08/17 Силвија Љупчо Попчановска
6.        0302-08/16 Теодор Николче Ристевски
7.        0302-08/14 Филип Александар Јовановски
8.        0302-08/26 Вјолца Блерим Сулејмани
9.        0302-08/27 Вангел Анастас Димитровски
10.    0302-08/25 Стефан Жарко Петров
11.    0302-08/23 Јасемин Орхан Малик
12.    0302-08/22 Александар Тони Христовски 
13.    0302-08/09 Марија Слободан Столески
14.    0302-08/15 Барбара Тони Башевска
15.    0302-08/12 Александар Горан Наумовски
16.    0302-08/01 Сандра Митре Јовановска
17.    0302-08/02 Предраг Хари Митрикески Клекачкоски
18.    0302-08/03 Ана Марија Сашко Трајковска
19.    0302-08/04 Давор Бобан Боцевски
20.    0302-08/30 Стефанија Бобан Величковска
21.    0302-08/10 Борис Драги Петрушевски
22.    0302-08/05 Марин Драган Малушовски
23.    0302-08/20 Аница Јовица Крстич
24.    0302-08/08 Кристина Живко Глигуровска
25.    0302-08/32 Александар Горан Илиевски
26.    0302-08/21   Златко Саша Видановиќ
27.    0302-08/31 Мимоза Брис Алушевска
28.    0302-08/11 Николче Коста Димовски
29.    0302-08/24 Гаврил Нине Ниневски

Запишувањето на вториот уписен рок на прв циклус на студии завршува на 09.09.2016 година.