БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Јавна одбрана на специјалистички труд со наслов:„Одржлив развој на земјоделските стопанства кои одгледуваат тутун“ на кандидатот Ангелина Наџаковска.

Јавна одбрана на специјалистички труд со наслов:„Одржлив развој на земјоделските стопанства кои одгледуваат тутун“ на кандидатот Ангелина Наџаковска.

Линк за следење на одбраната: https://us02web.zoom.us/j/85346224330?pwd=OW5iemphR3Y0S2pObWdJazdYemMxQT09

Датум: 30.11.2020, почеток 12:00ч.