БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Соопштение за јавна одбрана на специјалистички труд

Кандидатот Анита Јаневска, на ден 29.09.2020 г. со почеток во 10:00 часот ќе го презентира и брани својот труд насловен како: „Предности и недостатоци на менаџирањето на човечките ресурси во организација со рамна хиерархиска структура “.

Одбраната ќе се одржи онлајн на платформата ZOOM и е достапна на линкот: https://us02web.zoom.us/j/84057746978?pwd=MFVxNlFNbVJQR0dZancrdGpOR3JZQT09