БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Нострифицирана диплома од БАС во Р. Бугарија

Денес сакаме да се пофалиме wink

Националниот центар за информации и документации на Р. Бугарија издаде нострификација на диплома на еден наш дипломиран оперативен менаџер. Ова е уште една потврда дека дипломата на БАС е призната и прифатена во странство (Австралија, Шведска, САД...).

Доколку Вашата визија за работа и живот е надвор од Р.С. Македонија, а Ви е потребно стручно високо образование од областа на менаџментот, БАС Ви овозможува студирање на прв и втор циклус на студии по акредитирани студиски програми од областа на Бизнис и Стратегискиот менаџмент. Ве очекуваме!
За повеќе информации околу студиските програми, кликнете тука!